Τι απέγινε ο μυθικός θησαυρός του Αλή Πασά; (Μέρος Β)

Τι απέγινε ο μυθικός θησαυρός του Αλή Πασά; (Μέρος Β)

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι ο συνολικός πλούτος του Αλή Πασά ήταν μέγας και μυθώδης. Κατά πόσο, όμως, είναι δυνατόν να έχουν διασωθεί... Διαβάστε περισσότερα