Ο Λέμος Φερρέιρα, δεύτερος από δεξιά

Λέμος Φερρέιρα…

Κατά την διάρκεια της παρακολούθησης αυτής, η οποία διήρκησε επί σαράντα λεπτά, τέσσερεις φωτεινοί δίσκοι αποσπάστηκαν από το άγνωστο αντικείμενο παίρνοντας θέσεις περιμετρικά του και ακολουθώντας το... Διαβάστε περισσότερα