Από πού προέκυψε ο χαρακτηρισμός "Τρελός" για τον Υμηττό...

Από πού προέκυψε ο χαρακτηρισμός “Τρελός” για τον Υμηττό…

Σε άρθρο της καθημερινής αθηναϊκής εφημερίδας "ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ", που δημοισεύθηκε στις 6 Οκτωβρίου του 1882, διαβάζουμε για τις πιθανές εκδοχές της προέλευσης... Διαβάστε περισσότερα