Η ιστορία του υποβρυχίου από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου…

Η ιστορία του υποβρυχίου από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου…

Ο Αριστοτέλης αναφέρει πως ο Μεγάλος Αλέξανδρος, τριακόσια και πλέον χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού, έκανε χρήση του πρώτου υποθαλάσσιου σκάφους... Διαβάστε περισσότερα

Η υπόγεια αρχαία δεξαμενή του Πειραιά με το απέραντο πλάτος, το 1893...

Η υπόγεια αρχαία δεξαμενή του Πειραιά με το απέραντο πλάτος, το 1893…

Κατά τη διάρκεια των εκσκαφών, όμως, ανευρέθησαν από τους εργάτες δύο τεράστια στόμια δεξαμενής, βάθους περίπου δέκα μέτρων και εύρους απέραντου! Διαβάστε περισσότερα