Η υπόγεια αρχαία δεξαμενή του Πειραιά με το απέραντο πλάτος, το 1893...

Η υπόγεια αρχαία δεξαμενή του Πειραιά με το απέραντο πλάτος, το 1893…

Κατά τη διάρκεια των εκσκαφών, όμως, ανευρέθησαν από τους εργάτες δύο τεράστια στόμια δεξαμενής, βάθους περίπου δέκα μέτρων και εύρους απέραντου! Διαβάστε περισσότερα