Η ιστορία του υποβρυχίου από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου…

Η ιστορία του υποβρυχίου από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου…

Ο Αριστοτέλης αναφέρει πως ο Μεγάλος Αλέξανδρος, τριακόσια και πλέον χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού, έκανε χρήση του πρώτου υποθαλάσσιου σκάφους... Διαβάστε περισσότερα