Το σκελετωμένο φάντασμα ενός πύργου στην Αγγλία, το 1930 (Μέρος Β')...

Το σκελετωμένο φάντασμα ενός πύργου στην Αγγλία, το 1930 (Μέρος Β’)…

Ίσως το σκελετωμένο φάντασμα, που σελάγιζε ένα απόκοσμο φως και απειλούσε τους πάντες, να ήταν το φάντασμα εκείνου του ατυχούς προγόνου... Διαβάστε περισσότερα

Πνευματιστικά πειράματα, που σκόπευαν να αποδείξουν αν τα ζώα έχουν ψυχή...

Πνευματιστικά πειράματα, που σκόπευαν να αποδείξουν αν τα ζώα έχουν ψυχή…

"Δεν πίστευα ότι οι άνθρωποι έχουν ψυχή, μέχρις ότου πείστηκα μέσω της μελέτης του Πνευματισμού. Η αλήθεια, λοιπόν, αυτή επεκτείνεται και στα ζώα..." Διαβάστε περισσότερα