Η ανεύρεση της χαμένης ηπείρου Γκοντβάνα και η σχέση της με την Ατλαντίδα…

Η ανεύρεση της χαμένης ηπείρου Γκοντβάνα και η σχέση της με την Ατλαντίδα…

Μετά την πιστοποιημένη ύπαρξη της Γκοντβάνα, σήμερα πια η Επιστήμη παραδέχεται την ύπαρξη και της άλλης μυθικής ηπείρου, της χαμένης Ατλαντίδας, η οποία... Διαβάστε περισσότερα