1947 - Η χρονιά των Α.Τ.Ι.Α...

1947 – Η χρονιά των Α.Τ.Ι.Α…

Το άγνωστο αντικείμενο, η εμφάνιση του οποίου παρατηρήθηκε και από το επιστημονικό προσωπικό του Αστεροσκοπείου της πόλης, κινούνταν με αργή ταχύτητα, αφήνοντας κατά διαστήματα λευκό καπνό... Διαβάστε περισσότερα