Ουράνια φαινόμενα και οπτασίες…

Ουράνια φαινόμενα και οπτασίες...

Μια ιστορική αναδρομή εντυπωσιακών ουράνιων φαινομένων και οπτασιών, που έχουν καταγραφεί από την αρχαιότητα έως και τις αρχές του 20ου αιώνα…