Βρυκόλακες στην Ελλάδα…

Βρυκόλακες στην Ελλάδα...

Άραγε ο βρυκόλακας αποτελεί αποκύημα της λαϊκής φαντασίας, ένα παράγωγο του ανθρώπινου φόβου ή μήπως πίσω από τον θρύλο κρύβονται ψήγματα ιστορικής αλήθειας;