Πρωθυπουργός με τεράστια πνευματιστική δράση...

Πρωθυπουργός με τεράστια πνευματιστική δράση…

Ο William Lyon Mackenzie King ήταν ο 10ος πρωθυπουργός του Καναδά, ο οποίος μάλιστα υπήρξε ο διασημότερος πολιτικός άντρας της χώρας του. Ο Mackenzie King πίστευε βαθιά στον πνευματισμό και λάμβανε μέρος σε ποικίλες πνευματιστικές συνεδριάσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων ερχόταν σε επαφή με... Read more

1947 - Η χρονιά των Α.Τ.Ι.Α...

1947 – Η χρονιά των Α.Τ.Ι.Α…

Το άγνωστο αντικείμενο, η εμφάνιση του οποίου παρατηρήθηκε και από το επιστημονικό προσωπικό του Αστεροσκοπείου της πόλης, κινούνταν με αργή ταχύτητα, αφήνοντας κατά διαστήματα λευκό καπνό... Read more